Gateway of India by Bhamidipati Bharati

Twee Migraties in Vier Generaties: Heb Ik een Identiteitscrisis?

Ondanks de conflicten die twee migraties binnen vier generaties hebben veroorzaakt, heeft het voor mij persoonlijk niet tot een identiteitscrisis geleid, aangezien de voordelen van bicultureel zijn opwegen tegen de nadelen.

Story by Shakila Dhauntal
Netherlands, Western Europe
Published on 11 augustus 2020

Reading time: 5 minutes

This story is also available in GB deListen to this story:


Door hard te werken om een goed leven op te bouwen, wordt vaak aangenomen dat de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap goed is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Toch is er minder bekend over de verborgen en interne conflicten die zij doorstaan. Twee migraties binnen vier generaties laten ongetwijfeld hun sporen na.

In een poging om aan armoede te ontsnappen, vestigden Indiërs zich tussen 1873-1916 in Suriname en werkten als contractarbeiders in de landbouw.[1] Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd, migreerden veel nakomelingen vanwege politieke onrust naar Nederland.[2] Immigranten die zich in Suriname hadden gevestigd, en de nakomelingen die later naar Nederland kwamen, ervoeren trauma bovenop trauma. Ze lieten twee keer hun familie achter en probeerden zich vervolgens aan te passen aan nieuwe samenlevingen. Veel mensen hebben zich hierdoor afgesloten van het verleden en hun emoties.

Ik ben geboren in een Surinaams-Hindoestaans gezin in Nederland. Mijn opleiding weerspiegelde mijn gemengde identiteit: ik kreeg les volgens het Nederlandse schoolsysteem, maar ik volgde ook Indiase muziek-, dans- en religieuze lessen, omdat ik naar een hindoeïstische basisschool ging. Op de middelbare school merkte ik verschillen op tussen de Nederlandse cultuur en de cultuur thuis. Zo werd bijvoorbeeld kritisch denken in de klas gestimuleerd, maar konden mijn ouders thuis niet altijd een antwoord geven op uitdagende vragen. Ze hebben immers geleerd dingen te accepteren zoals ze zijn. Als ik (bijvoorbeeld bij vriendinnen) tijd bij Nederlandse families doorbracht, merkte ik verschillen op. Kleine verschillen, zoals binnenshuis schoenen dragen, maar ook grote contrasten, zoals de voordelen die mijn klasgenoten genoten toen ze het netwerk van hun ouders gebruikten om een baan te vinden. Ik realiseerde mij dat ik als bicultureel persoon geacht werd mij aan te passen, en te presteren op hetzelfde niveau als autochtonen. Ondanks dat de kansen niet in mijn voordeel waren.

Het is moeilijk om een ​​balans te vinden tussen twee culturen met zeer verschillende waarden en normen. Zo wordt bescheidenheid gezien als een zeer geprezen eigenschap in de Indiase cultuur, maar wordt het als incompetentie gezien in de Nederlandse cultuur. Zulke tegengestelde idealen dwingen mij om voortdurend te pendelen tussen twee culturen. Een dominante Nederlandse cultuur die wordt gekenmerkt door vrijheid, openheid en individualisme, en een Surinaams-Hindoestaanse subcultuur die gebaseerd is op beperkte vrijheid, terughoudendheid en collectivisme. De spanning tussen de twee en de daaropvolgende debatten over het behoud van traditie, religie en taal leiden vaak tot conflicten waarbij latere generaties een enorme druk ervaren om aan de gezinsverwachtingen te voldoen. Een dergelijke druk wordt weerspiegeld in het hoge aantal zelfmoordpogingen, verslavingen en depressies.[3]

Ondanks de conflicten die twee migraties binnen vier generaties hebben veroorzaakt, heeft het voor mij persoonlijk niet tot een identiteitscrisis geleid, aangezien de voordelen van bicultureel zijn opwegen tegen de nadelen. Ik geniet van heerlijk eten en muziek uit drie wereldregio's, leer meerdere talen en heb familie in het buitenland. De meest waardevolle troeven die ik overal meeneem zijn: interculturele kennis, respect en begrip voor de overtuigingen van mensen, en het vermogen om subtiele culturele signalen op te pikken in diverse culturele omgevingen. Met deze pluspunten dienen veel biculturele mensen en ik als bruggen naar andere mensen en plaatsen. Toch heb ik het gevoel dat er een bewustwordingskloof is binnen de Nederlandse samenleving, omdat monoculturele Nederlanders als norm gelden. Nederland heeft een rijke migratiegeschiedenis en er zou erkenning moeten zijn voor bi- (of tri)culturele mensen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en alle overige sectoren.


Voetnoten

[1] Suriname was een Nederlandse kolonie tussen 1667 en 1975. In 1863 werd de slavernij afgeschaft in Suriname. Tot dan toe werd werk in het veld uitgevoerd door Afrikaanse slaven, maar door het tekort aan werkers na de afschaffing, begon Nederland veldarbeiders te recruiteren uit Brits-Indië, Nederlands Oost-Indië en China. Tussen 1873 en 1916 kwamen er 34.000 Hindoestanen naar Suriname. Een-derde van deze groep is terug gemigreerd naar India nadat hun contract eindigde. Hindoestanen vormen de grootste etnische groep in Suriname. Andere etnische groepen zijn Creolen, Javenezen, Marrons en Chinezen. Uit: Choenni, C. (2011). Integratie Hindostani stijl : Over de migratie, geschiedenis en diaspora van Hindostanen. Amsterdam: Vrije Universiteit.. 

[2] Door zowel de toenemende spanning tussen etnische groepen, voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname, als de onzekerheid rondom de toekomst van Suriname, besloten veel mensen te migreren naar Nederland. In mei 2020 woonden er 355.000 Nederlands-Surinaamse mensen (eerste en tweede generatie) in Nederland. (CBS, Statline).

[3] Onderzoek toont aan dat immigranten van Hindoestaanse ethniciteit een boven-gemiddeld risico op zelfmoord hebben, ten opzichte van niet-Westerse immigranten in Nederland. De resultaten laten zien dat vrouwen onder de 35 hoge sterftecijfers hebben, terwijl dit voor mannen hoog is onder de 35, en tussen de 35 en 55 jaar. Volgens de studie zijn de motieven voor vrouwen om zelfmoord te plegen o.a.: niet praten over emoties, beperkte vrijheid om relaties aan te gaan met mannen, stricte sociale controle onder de dreiging van verbanning, en familie-conflicten. Voor mannen zijn de voornaamste motieven: niet praten over emoties, sommigen hebben tijdens hun jeugd niet geleerd hoe met frustraties om te gaan, en onvermogen om succesvol te zijn en ambities te bereiken, terwijl er zoveel druk is om succesvol te zijn. Dat laatste kan leiden tot impulsief gedrag rondom alcohol, drugsgebruik en aggressie. In tegenstelling tot vrouwen genieten mannen vrijheid en zijn ze minder beperkt om hun dromen na te streven. Uit: Garssen, M. J., Hoogenboezem, J., & Kerkhof, A. J. F. M. (2007). Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit. Tijdschrift voor Psychiatrie49(6), 373-381.


How does this story make you feel?

Follow us on Social Media

Talk about this Story

Please enable cookies to view the comments powered by Disqus.

Subscribe to our Monthly Newsletter

Stay up to date with new stories on Correspondents of the World by subscribing to our monthly newsletter:

* indicates required

Shakila Dhauntal

Shakila Dhauntal

Shakila has finished her studies in BA International Studies and MSc Public Administration. She has visited more than thirty countries over the world from Cuba to China and has lived in Dubai. Shakila is passionate about international development challenges regarding poverty, education, food production, and women empowerment. In these areas, she likes to contribute to creating opportunities that help people to grow and flourish. In line with her creative nature, she dances Kathak (Indian classical dance) and hip-hop, loves to paint, and works on improving her photography skills in her free time. Oh, and she loves bonding over food with friends and family. Read more from Shakila on her blog, Our Shakti

Other Stories in Nederlands

> Netherlands
Vormt Nederlandse Tolerantie een Drempel voor de Volledige Acceptatie van Minderheden?

A story by Hugo Oms

Homoseksuele mannen hebben – op de mogelijkheid tot bloed doneren na – vrijwel dezelfde rechten als heteroseksuelen en zijn daarom formeel gezien geaccepteerd. Tegelijkertijd wijst mijn ervaring erop dat deze acceptatie in de praktijk van veel voorwaarden afhangt.

> Read More


> Netherlands
Twee Migraties in Vier Generaties: Heb Ik een Identiteitscrisis?

A story by Shakila Dhauntal

Ondanks de conflicten die twee migraties binnen vier generaties hebben veroorzaakt, heeft het voor mij persoonlijk niet tot een identiteitscrisis geleid, aangezien de voordelen van bicultureel zijn opwegen tegen de nadelen.

> Read More


> Australia
Biseksuele Mannen: Bestaan We Überhaupt Wel?

A story by Hal Fulcher

Met zoveel recente acceptatie van het idee dat seksualiteit een spectrum is, lijkt het feit dat wij biseksuele mannen de noodzaak voelen ons eigen bestaan te verdedigen heel vreemd in 2020.

> Read More


Show all

Get involved

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

Share Your Story

Community Worldwide

Correspondents of the World is not just this website, but also a great community of people from all over the world. While face-to-face meetings are difficult at the moment, our Facebook Community Group is THE place to be to meet other people invested in Correspondents of the World. We are currently running a series of online-tea talks to get to know each other better.

Join Our Community

EXPLORE TOPIC Migration

> Iran
I Wish Home Was a Better Place to Live In

A story by Noosha

Immigration is difficult. Being away from family and friends, learning a new language and always being a second-class citizen (especially if you are from the Middle East). And if you get old, starting again from nothing.

> Read More

Or read it in de es kr

> Turkey
So Far No Matter How Close

A story by Merve Vardarli

Throughout years migration has become the epicenter of our lives. What does it mean to become an immigrant?

> Read More

Or read it in de kr

Fortunat Miarintsoa Andrianimanana
> Madagascar
Every Passport Has A Story

A story by Fortunat Miarintsoa Andrianimanana

Despite this huge unfairness, because nobody chooses a particular passport at birth, some people have to go through it.

> Read More

Or read it in de es tr

> South Korea
An Alien From the Same Planet

A story by Veronica Burgstaller

It has to be remembered that through all these moving places, I stayed the same person, I had my Austrian passport, I was half Austrian and half Indonesian: yet in Indonesia, I may have been an expat, in England an immigrant, in Korea - a constant struggle to become somewhat included. It is clear that the power as to who I am is not in my hands.

> Read More

Or read it in de kr tr

> Norway
Dialogue with Refugees in Norway

A story by Lene Mortensen

Anti-refugee politics is on the rise all over the world, but we can counter this trend by daring to ask questions and get to know those who are being spoken about.

> Read More

Or read it in de es tr

> Chile
Being a Migrant in Chile

A story by Juan Carlos Pérez Jerez

To be an immigrant in Chile means that you migrate all day, every day.

> Read More

Or read it in es

Global Issues Through Local Eyes

We are Correspondents of the World, an online platform where people from all over the world share their personal stories in relation to global development. We try to collect stories from people of all ages and genders, people with different social and religious backgrounds and people with all kinds of political opinions in order to get a fuller picture of what is going on behind the big news.

Our Correspondents

At Correspondents of the World we invite everyone to share their own story. This means we don't have professional writers or skilled interviewers. We believe that this approach offers a whole new perspective on topics we normally only read about in the news - if at all. And in case you wondered: Everyone includes you as well. Do you have a story to share? Reach out to us and let us know!

Share Your Story

Our Community

Although we just started a few months ago, we already have a great community of people from all over the world. While face-to-face meetings are difficult at the moment, our Facebook Community Group is THE place to be to meet other people invested in Correspondents of the World. We are currently running a series of online-tea talks to get to know each other better.

Join Our Community

Vision

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

Topics

We believe in quality over quantity. To start off with, we collect personal stories that relate to our correspondents' experiences with five global topics:

Environment

Discussions about the environment often center on grim, impersonal figures. Among the numbers and warnings, it is easy to forget that all of these statistics actually also affect us - in very different ways. We believe that in order to understand the immensity of environmental topics and global climate change, we need the personal stories of our correspondents.

Gender

Gender is the assumption of a "normal". Unmet expectations of what is normal are a world-wide cause for violence. We hope that the stories of our correspondents will help us to better understand the effects of global developments related to gender and sexuality, and to reveal outdated concepts that have been reinforced for centuries.

Migration

Our correspondents write about migration because it is a deeply personal topic that is often dehumanized. People quickly become foreigners, refugees - a "they". But: we have always been migrating, and we always will. For millions of different reasons. By sharing personal stories about migration, we hope to re-humanize this global topic.

Liberation

We want to support the demand for justice by spotlighting the personal stories of people who seek liberation in all its different forms. Our correspondents share their individual experiences in creating equality. We hope that for some this will be an encouragement to continue their own struggle against inequality and oppression - and for some an encouragement to get involved.

Corona Virus

2020 is a year different from others before - not least because of the Corona pandemic. The worldwide spread of a highly contagious virus is something that affects all of us in very different ways. To get a better picture of how the pandemic's plethora of explicit and implicit consequences influences our everyday life, we share lockdown stories from correspondents all over the world.

Get Involved

We believe that every single personal story contributes to a better understanding of the complex world we live in - and the people we share it with. That includes yours! We would be really happy if you would like to share your story, too, and join our community.

Share Your Story

Growing Fast

Although we started just over a year ago, Correspondents of the World has a quickly growing community of correspondents - and a dedicated team of editors, translators and country managers.

52

Correspondents

63

Stories

38

Countries

127

Translations

Contact

Correspondents of the World is as much a community as an online platform. Please feel free to contact us for whatever reason!

Message Us

Message on WhatsApp

Call Us

Joost: +31 6 30273938