Gateway of India by Bhamidipati Bharati

Twee Migraties in Vier Generaties: Heb Ik een Identiteitscrisis?

Ondanks de conflicten die twee migraties binnen vier generaties hebben veroorzaakt, heeft het voor mij persoonlijk niet tot een identiteitscrisis geleid, aangezien de voordelen van bicultureel zijn opwegen tegen de nadelen.
Netherlands, Western Europe

Story by Shakila Dhauntal
Published on August 11, 2020.

This story is also available in GB de itListen to this story:


Door hard te werken om een goed leven op te bouwen, wordt vaak aangenomen dat de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap goed is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Toch is er minder bekend over de verborgen en interne conflicten die zij doorstaan. Twee migraties binnen vier generaties laten ongetwijfeld hun sporen na.

In een poging om aan armoede te ontsnappen, vestigden Indiërs zich tussen 1873-1916 in Suriname en werkten als contractarbeiders in de landbouw.[1] Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd, migreerden veel nakomelingen vanwege politieke onrust naar Nederland.[2] Immigranten die zich in Suriname hadden gevestigd, en de nakomelingen die later naar Nederland kwamen, ervoeren trauma bovenop trauma. Ze lieten twee keer hun familie achter en probeerden zich vervolgens aan te passen aan nieuwe samenlevingen. Veel mensen hebben zich hierdoor afgesloten van het verleden en hun emoties.

Ik ben geboren in een Surinaams-Hindoestaans gezin in Nederland. Mijn opleiding weerspiegelde mijn gemengde identiteit: ik kreeg les volgens het Nederlandse schoolsysteem, maar ik volgde ook Indiase muziek-, dans- en religieuze lessen, omdat ik naar een hindoeïstische basisschool ging. Op de middelbare school merkte ik verschillen op tussen de Nederlandse cultuur en de cultuur thuis. Zo werd bijvoorbeeld kritisch denken in de klas gestimuleerd, maar konden mijn ouders thuis niet altijd een antwoord geven op uitdagende vragen. Ze hebben immers geleerd dingen te accepteren zoals ze zijn. Als ik (bijvoorbeeld bij vriendinnen) tijd bij Nederlandse families doorbracht, merkte ik verschillen op. Kleine verschillen, zoals binnenshuis schoenen dragen, maar ook grote contrasten, zoals de voordelen die mijn klasgenoten genoten toen ze het netwerk van hun ouders gebruikten om een baan te vinden. Ik realiseerde mij dat ik als bicultureel persoon geacht werd mij aan te passen, en te presteren op hetzelfde niveau als autochtonen. Ondanks dat de kansen niet in mijn voordeel waren.

Het is moeilijk om een ​​balans te vinden tussen twee culturen met zeer verschillende waarden en normen. Zo wordt bescheidenheid gezien als een zeer geprezen eigenschap in de Indiase cultuur, maar wordt het als incompetentie gezien in de Nederlandse cultuur. Zulke tegengestelde idealen dwingen mij om voortdurend te pendelen tussen twee culturen. Een dominante Nederlandse cultuur die wordt gekenmerkt door vrijheid, openheid en individualisme, en een Surinaams-Hindoestaanse subcultuur die gebaseerd is op beperkte vrijheid, terughoudendheid en collectivisme. De spanning tussen de twee en de daaropvolgende debatten over het behoud van traditie, religie en taal leiden vaak tot conflicten waarbij latere generaties een enorme druk ervaren om aan de gezinsverwachtingen te voldoen. Een dergelijke druk wordt weerspiegeld in het hoge aantal zelfmoordpogingen, verslavingen en depressies.[3]

Ondanks de conflicten die twee migraties binnen vier generaties hebben veroorzaakt, heeft het voor mij persoonlijk niet tot een identiteitscrisis geleid, aangezien de voordelen van bicultureel zijn opwegen tegen de nadelen. Ik geniet van heerlijk eten en muziek uit drie wereldregio's, leer meerdere talen en heb familie in het buitenland. De meest waardevolle troeven die ik overal meeneem zijn: interculturele kennis, respect en begrip voor de overtuigingen van mensen, en het vermogen om subtiele culturele signalen op te pikken in diverse culturele omgevingen. Met deze pluspunten dienen veel biculturele mensen en ik als bruggen naar andere mensen en plaatsen. Toch heb ik het gevoel dat er een bewustwordingskloof is binnen de Nederlandse samenleving, omdat monoculturele Nederlanders als norm gelden. Nederland heeft een rijke migratiegeschiedenis en er zou erkenning moeten zijn voor bi- (of tri)culturele mensen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en alle overige sectoren.


Voetnoten

[1] Suriname was een Nederlandse kolonie tussen 1667 en 1975. In 1863 werd de slavernij afgeschaft in Suriname. Tot dan toe werd werk in het veld uitgevoerd door Afrikaanse slaven, maar door het tekort aan werkers na de afschaffing, begon Nederland veldarbeiders te recruiteren uit Brits-Indië, Nederlands Oost-Indië en China. Tussen 1873 en 1916 kwamen er 34.000 Hindoestanen naar Suriname. Een-derde van deze groep is terug gemigreerd naar India nadat hun contract eindigde. Hindoestanen vormen de grootste etnische groep in Suriname. Andere etnische groepen zijn Creolen, Javenezen, Marrons en Chinezen. Uit: Choenni, C. (2011). Integratie Hindostani stijl : Over de migratie, geschiedenis en diaspora van Hindostanen. Amsterdam: Vrije Universiteit.. 

[2] Door zowel de toenemende spanning tussen etnische groepen, voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname, als de onzekerheid rondom de toekomst van Suriname, besloten veel mensen te migreren naar Nederland. In mei 2020 woonden er 355.000 Nederlands-Surinaamse mensen (eerste en tweede generatie) in Nederland. (CBS, Statline).

[3] Onderzoek toont aan dat immigranten van Hindoestaanse ethniciteit een boven-gemiddeld risico op zelfmoord hebben, ten opzichte van niet-Westerse immigranten in Nederland. De resultaten laten zien dat vrouwen onder de 35 hoge sterftecijfers hebben, terwijl dit voor mannen hoog is onder de 35, en tussen de 35 en 55 jaar. Volgens de studie zijn de motieven voor vrouwen om zelfmoord te plegen o.a.: niet praten over emoties, beperkte vrijheid om relaties aan te gaan met mannen, stricte sociale controle onder de dreiging van verbanning, en familie-conflicten. Voor mannen zijn de voornaamste motieven: niet praten over emoties, sommigen hebben tijdens hun jeugd niet geleerd hoe met frustraties om te gaan, en onvermogen om succesvol te zijn en ambities te bereiken, terwijl er zoveel druk is om succesvol te zijn. Dat laatste kan leiden tot impulsief gedrag rondom alcohol, drugsgebruik en aggressie. In tegenstelling tot vrouwen genieten mannen vrijheid en zijn ze minder beperkt om hun dromen na te streven. Uit: Garssen, M. J., Hoogenboezem, J., & Kerkhof, A. J. F. M. (2007). Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit. Tijdschrift voor Psychiatrie49(6), 373-381.


How does this story make you feel?

Follow-up

Do you have any questions after reading this story? Do you want to follow-up on what you've just read? Get in touch with our team to learn more! Send an email to
[email protected].

Talk about this Story

Please enable cookies to view the comments powered by Disqus.

Share your story

Every story we share is another perspective on a complex topic like migration, gender and sexuality or liberation. We believe that these personal stories are important to better understand what's going on in our globalised society - and to better understand each other. That's because we are convinced that the more we understand about each other, the easier it will be for us to really talk to one another, to get closer - and to maybe find solutions for the issues that affect us all. 

Do you want to share your story? Then have a look here for more info.

Share Your Story

Subscribe to our Monthly Newsletter

Stay up to date with new stories on Correspondents of the World by subscribing to our monthly newsletter:

* indicates required

Follow us on Social Media

Shakila Dhauntal

Shakila Dhauntal

Shakila has finished her studies in BA International Studies and MSc Public Administration. She has visited more than thirty countries over the world from Cuba to China and has lived in Dubai. Shakila is passionate about international development challenges regarding poverty, education, food production, and women empowerment. In these areas, she likes to contribute to creating opportunities that help people to grow and flourish. In line with her creative nature, she dances Kathak (Indian classical dance) and hip-hop, loves to paint, and works on improving her photography skills in her free time. Oh, and she loves bonding over food with friends and family. Read more from Shakila on her blog, Our Shakti

Other Stories in Nederlands
Show all

Get involved

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

Share Your Story

Community Worldwide

Correspondents of the World is not just this website, but also a great community of people from all over the world. While face-to-face meetings are difficult at the moment, our Facebook Community Group is THE place to be to meet other people invested in Correspondents of the World. We are currently running a series of online-tea talks to get to know each other better.

Join Our Community

EXPLORE TOPIC Migration

Global Issues Through Local Eyes

We are Correspondents of the World, an online platform where people from all over the world share their personal stories in relation to global development. We try to collect stories from people of all ages and genders, people with different social and religious backgrounds and people with all kinds of political opinions in order to get a fuller picture of what is going on behind the big news.

Our Correspondents

At Correspondents of the World we invite everyone to share their own story. This means we don't have professional writers or skilled interviewers. We believe that this approach offers a whole new perspective on topics we normally only read about in the news - if at all. If you would like to share your story, you can find more info here.

Share Your Story

Our Editors

We acknowledge that the stories we collect will necessarily be biased. But so is news. Believing in the power of the narrative, our growing team of awesome editors helps correspondents to make sure that their story is strictly about their personal experience - and let that speak for itself.

Become an Editor

Vision

At Correspondents of the World, we want to contribute to a better understanding of one another in a world that seems to get smaller by the day - but somehow neglects to bring people closer together as well. We think that one of the most frequent reasons for misunderstanding and unnecessarily heated debates is that we don't really understand how each of us is affected differently by global issues.

Our aim is to change that with every personal story we share.

View Our Full Vision & Mission Statement

Topics

We believe in quality over quantity. To give ourselves a focus, we started out to collect personal stories that relate to our correspondents' experiences with six different global topics. However, these topics were selected to increase the likelihood that the stories of different correspondents will cover the same issues and therefore illuminate these issues from different perspectives - and not to exclude any stories. If you have a personal story relating to a global issue that's not covered by our topics, please still reach out to us! We definitely have some blind spots and are happy to revise our focus and introduce new topics at any point in time. 

Environment

Discussions about the environment often center on grim, impersonal figures. Among the numbers and warnings, it is easy to forget that all of these statistics actually also affect us - in very different ways. We believe that in order to understand the immensity of environmental topics and global climate change, we need the personal stories of our correspondents.

Gender and Sexuality

Gender is the assumption of a "normal". Unmet expectations of what is normal are a world-wide cause for violence. We hope that the stories of our correspondents will help us to better understand the effects of global developments related to gender and sexuality, and to reveal outdated concepts that have been reinforced for centuries.

Migration

Our correspondents write about migration because it is a deeply personal topic that is often dehumanized. People quickly become foreigners, refugees - a "they". But: we have always been migrating, and we always will. For millions of different reasons. By sharing personal stories about migration, we hope to re-humanize this global topic.

Liberation

We want to support the demand for justice by spotlighting the personal stories of people who seek liberation in all its different forms. Our correspondents share their individual experiences in creating equality. We hope that for some this will be an encouragement to continue their own struggle against inequality and oppression - and for some an encouragement to get involved.

Education

Education is the newest addition to our themes. We believe that education, not only formal but also informal, is one of the core aspects of just and equal society as well as social change. Our correspondents share their experiences and confrontations about educational inequalities, accessibility issues and influence of societal norms and structures. 

Corona Virus

2020 is a year different from others before - not least because of the Corona pandemic. The worldwide spread of a highly contagious virus is something that affects all of us in very different ways. To get a better picture of how the pandemic's plethora of explicit and implicit consequences influences our everyday life, we share lockdown stories from correspondents all over the world.

Growing Fast

Although we started just over a year ago, Correspondents of the World has a quickly growing community of correspondents - and a dedicated team of editors, translators and country managers.

94

Correspondents

112

Stories

56

Countries

433

Translations

Contact

Correspondents of the World is as much a community as an online platform. Please feel free to contact us for whatever reason!

Message Us

Message on WhatsApp

Call Us

Joost: +31 6 30273938